vrijdag 27 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9-SLOT)

VERENIGDE STATEN VAN

AMERIKA. (9-SLOT)
WEST VIRIGINIA.(WV)

West Virginia dankt haar naam aan de "maagdelijke koningin "Elizabeth I van Engeland".  De bijnaam van de staat is; "Mountain state". 
De staat heeft een oppervlakte van 62.809 km², waarvan 0,6% water. De hoofdstad in Charleston, wat tevens ook de grootste stad is. Het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Kentucky en Ohio.
Tot de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde het gebied tot de staat Virginia. Toen Virginia zich afscheidde van de Unie, scheidden de westelijke provincies zich af van Virginia en ontstonden er twee gebieden. Op 31 december 1862 ondertekende Abraham Lincoln een wet die West Virginia toestond een onafhankelijke staat te vormen. Op 20 juni 1863 werd West Virginia officieel de 35e staat van de V.S. De belangrijkste rivier is de Ohio rivier.

VLAG VAN WEST VIRGINIA.

De vlag van West Virginia heet een wit veld met een blauwe rand. In het midden van het veld is het zegel van de staat afgebeeld zonder cirkel rand.
De vlag werd aangenomen op 7 maart 1929.ZEGEL VAN WEST VIRGINIA.Het zegel heeft een voor- en achterzijde. Links de voorzijde.
In het midden van het zegel een rotsblok de datum 20 juni 1863 de datum dat West Virginia een eigen staat werd.
Op de grond voor het rotsblok twee gekruiste geweren en de muts van de vrijheid. Twee mannen aan weerszijden van het rotsblok vertegenwoordigen (links) de landbouw en (rechts) de mijn bouw en industrie. Achter de linker man een bijl, ploeg en een maisplant, en achter de rechter man, een mijnwerker, staat een aambeeld en moker.
In de buitenste ring van het zegel staat de tekst; "Montani Semper Liberi" ("Bergbeklimmers gratis toegang") Rechts het historische wapen van West Virginia.

De achterzijde van het zegel heeft een afbeelding die het landschap weergeeft met bergen, een stoomtrein, mijnbouw, industrie en veeteelt op de lagere gronden.
Boven de afbeelding de spreuk," Libertas E Fidelitate" ("Vrijheid en Trouw")
De afbeelding is omringt door maiskolven, eikentakken en bloemen. 

WISCONSIN.(WI)

De staat dankt haar naam aan de Indiaanse naam voor de rivier Wiscosin. De bijnaam van de staat is "Badger state". 
De staat heeft een oppervlakte van 169.790 km², waarvan 17,1% water. De hoofdstad is Madison en de grootste stad is Milwaukee. De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Michigan, het Michigan Meer, Illinois, Iowa en Minnesota.
Het gebied was voor de komst van de kolonisten in handen van de Indianen. Tot de 18 e eeuw was het in handen van de Fransen die het kwijtraakten aan de Britten.
De naam is via het Frans afgeleid van  het Indiaanse woord "Myaamia" dat betekend; "deze rivier slingert zich door rood steen", een verwijzing naar de rode zandsteenrotsen.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog koos de staat de zijde van de Unie. Op 29 mei 1948 werd Wisconsin als 30e een staat van de V.S.


VLAG VAN WISCONSIN.


De vlag van Wisconsin heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De huidige vlag werd aangenomen op 29 april 1913. Pas op 1 juni 1981 werden de naam en het jaartal toegevoegd om verwarring met de vlag van de staat New York te voorkomen.

ZEGEL VAN WISCONSIN.

Boven het wapenschild in het zegel staat de tekst "Forward"
("Voorwaarts"). Boven het schild een afbeelding van het nationale dier de das.
Op het schild (met de klok mee) een ploeg, een pikhouweel en een schep, een anker en een arm met een hamer. Zij vertegenwoordigen, de landbouw, de mijnbouw, de navigatie en de industrie.
In het centrum het Amerikaanse wapenschild met de spreuk "E Pluribus Umum". ( "Een uit velen").
Het schild wordt gedragen door links een matroos en rechts een mijnwerker. Het symboliseert het werk op het land en het water. 
Links onder het wapenschild de hoorn des overvloeds en rechts 13 lood ignots (loden baartjes)
Dertien staat symbool voor de 13 staten die voor de onafhankelijkheid vochten van Groot-Brittannië.
Ondanks dat de staat niet aan zee ligt benadrukt het zegel de mijnbouw en de scheepvaart. Dit voor het vervoer van de lood en ijzer producten via de grote Meren en de rivier de Mississippi.
Rechts het historische wapen van Wisconsin (1876).


WYOMING.(WY)

Wyoming komt uit het Indiaans voor; "bergen afgewisseld door dalen". De bijnaam van de staat is "Equality state". (Staat van gelijkheid)
De hoofdstad is Cheyenne, wat tevens ook de grootste stad is. De staat wordt omringt door; (met de klok mee) Montana, South Dakota, Nebraska, Colorado, Utah en Idaho.
De bijnaam Equality state komt door het feit dat in 1869 de vrouwen er reeds kiesrecht kregen en werden toegelaten in openbare functies.
Het gebied oorspronkelijk bewoond door de Indianen was lange tijd in Franse handen. In 1803 werd het gebied verworven door de V.S. Op 10 juli 1980 werd Wyoming officieel de 44e staat van de V.S.

VLAG VAN WYOMONG.


De vlag van de staat Wyoming heeft een blauw veld en omringt met een rood-wit kader.
In het midden van de vlag staat een bizon afgebeeld in het wit met daarin het zegel van de staat.
De vlag werd aangenomen op 31 januari 1917.

ZEGEL VAN WYOMING.


Het zegel werd aangenomen in 1893. Het in het wit gedrapeerde figuur houdt in de rechter hand een staf met het gele banier met de tekst; "Equal Rights" ("Gelijke Rechten")
Aan beide zijden van het witte figuur twee zuiltjes waarop lampen branden symboliserend het licht van de kennis.
De mannelijke figuren staan voor de veeteelt en de mijnbouw.
De linten om de de zuiltjes dragen de woorden; Olie, Mijnen, Vee en Graan. het zijn de belangrijkste bron van inkomen van de staat.WASHINGTON D.C. EN NEW YORK CITY.

WASHINGTON D.C.

Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika. Het is het regeringscentrum en het ligt in het federale district dat de hoofdstad omvat Columbia. het district behoort tot geen enkele staat zodat er geen invloed van buitenaf op kan worden uitgeoefend. De naam is afgeleid van de ontdekkingsreiziger Columbus. het district Columbia wordt volledig ingesloten door de staat Maryland.
Washington is de verblijfplaats van de president van de V.S. in het Witte Huis, als hoofd van de uitvoerende macht. Verder bevindt zich er het Capitol de zetel van de wetgevende macht.
Het militaire centrum van de V.S. het Pentagon ligt in de staat Virginia.

VLAG VAN WASHINGTON D.C.

 De vlag heeft in de bovenste witte band drie rode sterren boven twee rode banden op een witte achtergrond.
De vlag is gebaseerd op het familiewapen van de eerste president van de V.S. George Washington, maar wie ook de stad is vernoemd.


Het Federaal District kreeg pas op 15 oktober 1938 deze vlag; tot die datum had het gebied geen eigen vlag.


ZEGEL VAN WASHINGTON D.C.

Het zegel bevat een afbeelding van George Washington op een voetstuk met daarnaast het figuur van een vrouw de een lauwerkrans in haar rechterhand heeft en in haar linker een stenen tablet voorstellende de grondwet.
Aan de voet de Amerikaanse adelaar. Links de opkomende zon vanachter de bergen met een boogbrug en een trein die de rivier de Potomac oversteekt.
Rechts het Capitol en groene weiden
Boven in het zegel de tekst; "District of Coloumbia". 
Geheel onderin een wit lint met de Latijnse tekst; "Justitia Omnibus" ("rechtvaardigheid voor iedereen").

NEW YORK.(CITY)

De stad New York is de grootste stad van de V.S. Het is het centrum van de handel, financiën, public relations, kunst, mode en educatie. het is een van de belangrijkste van de wereldsteden.
De stad heeft een oppervlakte van 1214 km², 785,2 km² land en 428,8 km² aan water.
De stad bestaat uit stadsdelen: de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island.
De stad heeft de bijnaam; "The City That Never Sleeps" ("De stad die nooit slaapt").

Het was Giovanni da Verrazzono, in Franse dienst, die in 1524 de benendenloop van de huidige rivier de Hudson ontdekte een gebied dat bewoond was door de Leape-indianen.
Pas door de reis van Henry Hudson, een Engelsman in dienst van de VOC, werd het gebied meer in kaart gebracht. Hij ontdekte Manhattan op 11 september 1609 en voer de stroom van de rivier op, die nu zijn naam draagt, tot Albany.Het gebied waar zich tussen 1624 en 1626 veel Belgen, Nederlanders en Duitsers zich vestigden werd eerst zowel Nieuw-België als Nieuw Nederland genoemd.
In 1626 stichtte men er de eerste kolonie met Peter Minuit als gouverneur en het kreeg later da naam Nieuw-Amsterdam. In dat zelfde jaar kocht Minuit voor 60 gulden Manhattan van de Indianen.
Aan het begin van de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog werd in 1664 Manhattan door de Engelsen veroverd die de nederzetting New York noemden, naar de hertog van York.
In 1673 was het weer even in handen van de Nederlanders die de naam weer veranderden in Nieuw-Oranje.
Bij de Vrede van Westminster in 1674 werd het gebied officieel overgedragen aan de Britten.

VLAG VAN NEW YORK CITY.

De vlag van New York City draagt de kleuren als de Prinsenvlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar in verticale banen. De vlag van de Republiek was in horizontale banen oranje-blanje-bleu.
In het midden van de witte baan staat het zegel van New York city afgebeeld.


ZEGEL VAN NEW YORK CITY.

 Boven het schild staat de Amerikaanse adelaar afgebeeld. Links van het schild een matroos met in zijn hand een schietlood en links een jacobstaf, en rechts de originele bewoner van het gebied een Indiaan met boog.
In het schild centraal de wieken van een molen wat herinnert aan de Nederlandse geschiedenis van de stad.
Onder en boven de wieken een bever. Het symboliseert de WIC (West Indische Compagny) het eerste bedrijf dat in de stad werd gevestigd.
Links en rechts graan emmers symboliserend de industrie.
Onder de afbeelding het jaartal 1625 waarin de stad door de Nederlanders werd gesticht.
In de cirkel de spreuk; "Sigillum civitas novi eboraci" ("Het zegel van de stad New York").De meeste Amerikanen weten maar zeer weinig van Nederland wat ze niet kennen onder deze naam, maar als ze het kennen spreken over Holland. Vraagt men in de V.S. waar je vandaan komt en je zegt Holland, dan denken ze eerst aan de stad Holland in de staat New Jersey.
Maar ook wij Nederlanders weten in feite maar bitter weinig over de Verenigde Staten van Amerika en spreken dan ook gewoon over Amerika, wat in feite een werelddeel is.
Duidelijk komt naar voren bij de oorsprong van de namen van de staten de eerste bewoners van het land de Indianen en de latere kolonisten de Spanjaarden, Fransen en Engelsen.
In dit artikel alleen informatie geven over de grote, ligging, vlaggen, zegels en wapenschilden van de Amerikaanse staten.


FRYGISCHE MUTS SYMBOOL VAN VRIJHEID.

Op veel Amerikaanse zegels komt men de afbeelding tegen van deze muts. Deze muts in het rood werd het symbool in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie.

Het is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en naar beneden valt. De oorsprong ligt in Klein-Azië bij de bewoners van Frygië.
Aan het dragen van een broek en deze muts werden de oosterlingen herkend. De vrijgelaten Romeinse slaven droegen de muts als teken van vrijheid.
In de middeleeuwen dook de muts op bij de Noormannen en de Byzantijnen en ook de Napolitaanse zeelieden droegen de muts.
Maar uiteindelijk werd de must het symbool van het ooit tot slavernij, van het feodale systeem, vervallen Franse volk dat zijn banden had afgeschud en nu vrij was.
De muts komt zelfs voor in het wapen van Argentinië uit 1813.
( Ook de liefhebbers van de Smurfen moeten deze muts kennen als hoofddeksel van het blauwe volkje.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten