maandag 17 maart 2014

VLAGGEN EN WAPENS VAN NEDERLANDSE PROVINCIES. (NOORD-HOLLAND.)

PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

De provincie Noord-Holland heeft een oppervlakte van 4973 km². Bij de provincie behoort het Waddeneiland Texel.
De provincie wordt begrensd door; in het zuiden de provincie Zuid/Holland, in het westen de Noordzee, in het noorden het Marsdiep en de Waddenzee, in het oosten het IJsselmeer en het Markermeer en in het zuid-oosten de provincie Utrecht. 
De hoofdstad van de provincie is Haarlem. In de provincie ligt de hoofdstad van Nederland; Amsterdam.
Het noord-oostelijke deel heeft de naam West-Friesland.


De vlag van de provincie Noord-Holland is een driekleur met horizontale banen; geel-rood-blauw.
De vlag is op 22 oktober 1958 aangenomen door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
De kleuren komen uit het wapen van Noord-Holland, dat weer een combinatie is van het oude wapen van Holland en het wapen van West Friesland.
Het geel (goud) en rood zijn de Hollandse kleuren en zijn ook terug te vinden in de vlag van Zuid-Holland.
Daar de kleur geel zowel voorkomt in het wapen van Holland als in dat van West-Friesland is deze kleur op de vlag bovenaan geplaatst.
In het begin van de 20e eeuw kende Noord-Holland een andere driekleur met horizontale banen het; rood-geel-blauw. Daar dit te veel leek op het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag werd het geel naar de bovenste baan verplaatst.

                                         
                                           ( Het wapen van de provincie Noord-Holland.)

Links het wapen van West-Friesland
met twee gaande leeuwen in goud en vijf horizontale gouden blokken op een
blauw schild.

Rechts het wapen van Holland met een 
rode leeuw met blauwe tong en nagels
op een gouden schild.
Het wapen van de provincie Noord-Holland ie een gedeeld wapen. Op het heraldisch rechterdeel staat het wapen van de graven van Holland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten