woensdag 19 maart 2014

VLAGGEN EN WAPENS VAN NEDERLANDSE PROVINCIES. (LIMBURG)

PROVINCIE LIMBURG.

De provincie Limburg wordt begrenst in het oosten door Duitsland, in het zuiden en zuid-oosten door België, in het oosten en noord-oosten door de provincie Brabant en in het noorden door de provincie Gelderland. Het is de langste en smalste provincie van Nederland.
De provincie heeft een oppervlakte van 2192 km². De hoofdstad van de provincie is Maastricht. De rivier de Maas deelt de gehele provincie bijna over de gehele lengte in tweeën.De vlag van Limburg is door de Provinciale Staten van Limburg vastgesteld op 28 juli 1953.
De vlag bestaat onder en boven uit twee gelijke horizontale banen, wit en geel. Deze banen zijn gescheiden door een horizontale blauwe baan. 
Links in de vlag staat een gekroonde naar links gaande rode leeuw met een dubbele staart.
De kleuren in de vlag zijn ontleend aan die van het provincie wapen. De leeuw symboliseert Limburg en verwijst ook naar het hertogdom Limburg.
De blauwe baan symboliseert de van zuid naar noord stromende rivier de Maas.
De vlag is het ontwerp van de Maastrichtse architect Louis Marls.


                                              
                                                   ( Het wapen van de provincie Limburg.)

In het wapen van de provincie zijn de wapens van de vier voornaamste vorstendommen opgenomen, waarvan delen tot de komst van de Fransen in 1794 tot de tegenwoordige provincie Limburg behoorden. Het wapen van de provincie Limburg is een afspiegeling van de staatkundige wordingsgeschiedenis van de provincie. Het huidige wapen werd door Koning Willem III bij Koninklijk Besluit op 27 december 1886 aan de provincie toegekend.
Het wapenschild is in vieren verdeeld met een klein wapenschild in het midden.Linksboven in het wapenschild op een zilveren veld staat een rode leeuw met een dubbele staart, een gouden kroon en gouden klauwen.
Deze leeuw is ontleend uit het wapen van Valkenburg van het wapen
Land van Valkenburg. In dit wapen draagt de leeuw een rode kroon.Rechtsboven in een gouden veld staat een ongekroonde zwarte leeuw met rode klauwen en tong. De leeuw is ontleend aan het oude wapen van het hertogdom 
Gulik en het oude wapen van Gulik-Kleef-Berg.
Linksonder in een gouden veld staat het wapen Horn.
In het gouden veld zijn drie horens afgebeeld in het rood met zilveren banden.
Rechtsonder in een blauw veld staat een gouden leeuw met gouden kroon, rode tong en nagels en een dubbele staart. Dit is de Gelderse leeuw van het Hertogdom Gelre.In het midden op de vier 'kwartieren' ligt het hartschild. Hierop is weer de leeuw afgebeeld van het hertogdom Limburg. Het hertogdom Limburg (Duitsland) besloeg slechts een heel klein deel van de huidige provincie Limburg.

Het wapenschild van de provincie Limburg is gedekt door een gouden kroon met een rode voering; de Limburgse hertogelijke hoed. Het wapen wordt niet als de overige provincie wapens aan beide zijden ondersteund door een leeuw.


                                                ( De ruïnes van het kasteel Valkenburg.)

HET LIMBURGS VOLKSLIED.

Waar in bronsgroen eikenhout
't nachtegaaltje zingt.
Over 't maise korenveld
't lied des leeuwerik klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjes boord:

(refrein)

Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas
statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard beemd en bos
overheerlijk gloort.

(refrein)

Waar de vaad'ren schone taal
klinkt met held're kracht
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon
't hart des volks bekoort.

(refrein)

Waar aan 't oud Oranjehuis
't volk blijft hou en trouw
Met ons roemrijk Nederland
één in vreugd en rouw
Trouw aan plicht en trouw aan God
heerst van Zuid tot Noord.

(refrein)


                                                           ( Kasteel Horn in Horn.)
  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten