woensdag 26 februari 2014

HERODES I DE GROTE. 'DE KONING DER JODEN'. (DEEL1-C)

'HERODES ARCHITECT VAN PALESTINA'. (DEEL -3)

MASADA.

 Ten zuiden van de stad Jericho niet ver van de oevers van de Dode Zee liet Herodes tussen 36 en 30 v.Chr. op een aan alle zijden bijna 440 meter hoge verticale rots zijn winterpaleis bouwen.
Het was hem dat wat hij wenste; een onneembare vesting, waar hij zich veilig kon voelen.  
Deze vesting was bijna onneembaar, omdat het plateau waarop het lag erg hoog was, en maar via één weg welke kronkelend en steil omhoog loopt ( het slangenpad) is te bereiken. 
Rondom de berg lagen diverse Romeinse legerplaatsen en ook op het plateau waren Romeinse soldaten gevestigd.
Het geheel was een staaltje van architectonisch vernuft.   

Op het plateau werden vestingen, paleizen, opslagplaatsen voor graan en levensmiddelen gebouwd. Waterbekkens en ondergrondse opslagplaatsen werden uit de rots gehouwen.

Het 'slangenpad' komt uit bij de Slangenpadpoort gebouwd in de 1400 meter lange muur met kazematten welke het gehele gebied omsloot.
Deze muur was ongeveer 8 meter hoog en had een breedte van 6 meter.


Op de noordelijke punt van de berg liggen de thermen, het luxueuze badhuis met de met mozaïek versierden ruimten van het tepidarium (afkoelings ruimte), het frigidarium (koudwaterbad) en het caldarium (heetwaterbad), die door het hypocaustum (systeem van kanalen voor de heteluchtverwarming) werden verwarmd.


  
                                  ( De badruimte met de heteluchtverwarming voor de vloer.)


                                      ( Reconstructie van het noordelijke paleis van Herodes.)

Op het uiterste puntje op een lager gelegen plateau ligt het noordelijke paleis van Herodes. De noordelijke zijde was gekozen daar daar overdag geen zon op staat en het dus koel is door de wind die er waait.
In dit paleis waren de privé vertrekken van Herodes gevestigd. Vanaf het hoogste terras had de vorst een prachtig uitzicht.                                                     ( Resten van het ronde zuilenpaleis.)

Een trap loopt naar het 20 meter dieper gelegen middelste terras met daarop een rond zuilenpaleis, dan gaat het nog eens 15 meter naar beneden naar het onderste terras met het vierkante paleis.
Het westelijk paleis, dat halverwege de noord- en zuidpunt staat, diende als officiële residentie van de vorst en was dienovereenkomstig prachtig versierd om indruk te maken op de bezoekers.
Op de zuidelijke punt was een kleine citadel gebouwd ter bescherming, daar de rots hier niet zo steil omhoog gaat.
Vlak bij dit punt loopt een steile trap omlaag naar een gigantisch waterreservoir (cisterne).Dit ie een van de vele cisterne welke in de rots zijn uitgehouwen. Als het regende en dat gebeurde in die tijd meer dan heden ten dagen, dan viel het water ook met bakken uit de hemel. Het water werd door een ingenieus aangelegd waterleidingsysteem dat vaak mans hoog was, afgevoerd naar de opslag reservoirs.Deze reservoirs waren weer te betreden via een trap die tot op de bodem liep. Zo kon men bij een eventueel beleg het maanden uithouden.

Na het overlijden van Herodes bleef het een Romeinse vesting. In 66 n.Chr. toen de eerste opstand tegen de Romeinen uitbrak, overrompelde een groep Zeloten - een radicale politieke minderheid met een sterk joods nationaal gevoel - het Romeinse garnizoen op Masada en bezette de burcht en bouwden de synagoge. In 72 n,Chr. braken de Romeinen het verzet en veroverden de burcht weer.

Note: De Byzantijnse kerk dateert van latere periode. In januari 2009 bezocht ik zelf Masada.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten