donderdag 27 februari 2014

HERODES I DE GROTE. 'DE KONING DER JODEN'. (SLOT)

'HERODES ARCHITECT VAN PALESTINA'.  (SLOT)

HERODIUM.

Herodes overleed in 4 v.Chr. in zijn winterpaleis Masada bij Jericho. Hij leefde als een vorst en liet net als de Romeinse keizers aan een graftombe bouwen ter zijne ere na zijn overlijden.
De Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef; "Hij liet niets achterwege wat kon bijdragen aan zijn grootsheid". 


                                                    ( Een tekening van het Herodium.)

Op een 91 meter kunstmatig opgeworpen hoge heuvel, ten zuiden van Jeruzalem, liet Herodes gedurende zijn leven op de top een burcht bouwen, rond 23 v.Chr. Het bouwwerk was zichtbaar vanuit Jeruzalem.
Het was een ronde vesting met vier torens. Een gedeelte van deze vesting was zelfs ondergronds in de heuvel gebouwd. In deze vesting bouwde hij een paleis met slaapkamers en een badhuis.
Ook liet hij op deze heuvel een mausoleum voor hem zelf bouwen.                                                  (Resten van een van de vier ronde torens.)


            ( Een lucht opname van de heuvel waarop de burcht en het mausoleum was gelegen.)

Daar Herodes zeker wilde zijn dat hij  bij een eventuele aanval op de burcht deze kon verlaten werd er een uitgebreid gangen stelsel aangelegd, zodat hij kon ontsnappen naar de woestijn,
De toegang tot de vesting was alleen mogelijk via een 120 meter lange trap welke 6,5 meter breed was en gedeeltelijk ondergronds liep. Zo was de vesting goed te verdedigen. Naast de trap lagen ook ondergrondse waterreservoirs met een inhoud van 2500 m³.


( Een afbeelding van hoe het complex er moet hebben uitgezien. Op de achtergrond de Dode Zee en de bergen in het land Jordanië.)

Het  Herodium bestaat uit verschillende delen. Op de top van de heuvel de burcht met het paleis en aan de voet van de heuvel het beneden paleis. Het waren twee paleizen en het grootste was 130 meter lang en 55 meter breed. Het tweede paleis weer lager gelegen bevatte een zwembad van 70 bij 46 meter en 3 meter diep. Het zwembad was omgeven door een fraai aangelegde tuin van 125 bij 105 meter welke weer was omgeven door een fraaie  imposante zuilengalerij.In de hoek van de tuin lag nog een Romeins badhuis voorzien van fresco's en vloer mozaïek. Verder bevatte het 'Laag Herodium' nog villa's voor belangrijke bestuursleden welke ook waren voorzien van een eigen badhuis. Verder nog ontvangstruimten voor bezoekers. Het geheel was rijkelijk aangelegd met waterpartijen.
Het geheel had een oppervlakte van 15 hectare.
Water voor dit enorme complex werd via een 6 kilometer lang aquaduct aangevoerd vanuit bronnen gelegen bij Bethlehem.                                              ( Resten van het mausoleum van Herodes.)

Flavius Josephus, de Romeinse geschiedschrijver, vermelde dat het van het begin af de wens was van Herodes met veel pracht en praal in Herodium begraven te worden. Hij liet hiervoor een mausoleum bouwen halverwege de helling van de heuvel. (Deze plaats is pas in 2007 ontdekt door de joodse archeoloog Netzer)
Herodes werd na zijn overlijden vanuit het 'Laag Herodium' in een begrafenis stoet, waarbij zijn lichaam op een gouden baar werd gedragen, omgeven door honderden familieleden, soldaten en bedienden, in zijn gang naar het mausoleum in het Herodium  begeleid.

Een zes en halve meter brede trap werd speciaal aangelegd welke leidde naar het graf van Herodes, waar hij werd bijgezet in een fraaie tombe.


Ondanks dat in de oudheid de graftombe geheel werd verwoest, werden er honderden brokstukken gevonden, om en nabij het podium waarop het mausoleum was gebouwd. Uit deze resten kon men de sarcofaag, van 2,5 meter lengte, weer groten deels herstellen.

Na de dood van Herodes bleef zijn zoon Herodes Archelaüs gebruikmaken van het paleis.


Tijdens de Joodse Opstand ( 66 - 70 n.Chr.) viel het complex in handen van de Sicariërs. Na de val van Jeruzalem ( 70 n.Chr.)  raakte het in handen van de Zeloten, net als Machaerus en Masada. In deze periode werd vermoedelijk dat wat herinnerde aan deze 'Koning der Joden' door hen die hem zeer haten een groot deel van het complex verwoest.
Na de nodige opstanden tegen de Romeinse overheersing, waarbij het Herodium als een vesting werd gebruikt door de vrijheidsstrijders, raakte het Herodium verlaten en in verval.

In de 5e - en de 7e eeuw was het Herodium weer bewoond door een gemeenschap van Byzantijnse monniken. Zij bouwden drie kerken op het lager gelegen complex en een kapel op de top van de vesting. Vanaf de 7e eeuw is het gehele complex volledig verlaten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten