zaterdag 28 december 2013

KOROVINA S.S. SHELL TANKERS B.V. & PANAMA KANAAL (DEEL 1-B)

PANAMA KANAAL VERVOLG.

In 1885 besloot men meer tot onderlinge samenwerking van de verschillende maatschappijen die aan het kanaal werkten. Intussen stierven nog duizenden arbeiders aan de tropische ziekten. Om het tekort aan mankracht snel op te vullen gebruikte men zelfs veroordeelden van het Duivelseiland. Overleefde je het project dan was je vrij, maar dat konden helaas weinigen navertellen.


( Het schip vaart de eerste Gatun sluis binnen.)

De na de samenwerking ontstane grotere maatschappijen besloten in 1997 toch om sluizen in het kanaal te gaan bouwen aan de beide uiteinden ervan. Deze sluizen zouden een lengte van 180 meter krijgen en een breedte van 18 meter. Door deze aanpassing kwam het dan te graven kanaal op 49 boven het zeeniveau komen te liggen waardoor er drastisch minder uitgegraven diende te worden. Voor het ontwerpen van de sluizen werd Gustaf Eifel ingehuurd. Helaas bleven enorme tegenslagen de bouw achtervolgen en zo werd deze in 1888 stilgelegd. Het Franse bedrijf Couvreeux & Hersent werd failliet verklaard.


(Het schip is de eerste van de drie Gatun sluizen binnen gevaren.)

Het zou uiteindelijk tot 1904 duren eer er weer aan dit enorme project werd gewerkt. In het jaar 1903 steunde de regering van de Verenigde Staten onder het bewind van president Roosevelt de opstand van de provincie Panama tegen Colombia. Zo werd in november van dat jaar de onafhankelijke staat Panama uitgeroepen. Twee weken later werd door de aanstichters van de opstand en de Amerikaanse regering het verdrag gesloten dat 1400 km² Panamees grondgebied voor altijd aan de Verenigde Staten van Amerika zou toebehoren. Zo ontstond de 'Panamakanaalzone', wat een gebied was van aan iedere zijde van het nog niet voltooide kanaal van 8 kilometer breedte.  


( De deuren naar de tweede sluis worden geopend.)

De eerste door de regering van Amerika aangewezen ingenieurs trokken zich om onduidelijke reden 
terug uit het project en zo werd door president Roosevelt de luitenant-kolonel George Washington Goedhals aangesteld om de bouw van het kanaal voort te zetten.Ondanks dat men had besloten het kanaal van sluizen te voorzien en men minder diep zou moeten graven en baggeren bleven er de nodige zware obstakels. Het zwaarste werk en daarbij stierven duizenden arbeiders door ziekte en ongevallen was door doorbrak te forceren genaamd de Gaillard Cut. Dit werd met tonnen springstof gedaan.( Het schip vaart de tweede Gatun sluis binnen.)

Het water van de rivieren en dat overtollig valt gedurende de regen periode werd nu opgestuwd en vormde met het reeds bestaand Gatun meer een enorm stuwmeer. Overtollig water werd gebruikt voor het aandrijven van turbines voor de opwekking van elektriciteit.
Het passeren van het controle station van de Gatun sluizen.)

Uiteindelijk werden er aan de Atlantische Oceaan zijde drie sluizen gebouwd om de schepen op te schutten- of weer af te schutten. Aan de zijde van de Grote Oceaan om deze te bereiken, passeerden de schepen een de Pedro Miquel sluis waarna het schip in het Miraflores meer terecht kwam en daar vandaan in de twee Miraflores sluizen.


( Het schip ligt in de laatste sluis eer aan de vaart door het kanaal te beginnen.)


( De laatste sluisdeur is open en het schip kan aan de vaart door het Panama kanaal beginnen.)


( We laten het Gatun sluizen complex achter ons.)

Steeds bleven er arbeiders sterven aan malaria en uiteindelijk wist een arts de malaria muggen aan te pakken.
Het project kwam daardoor weer op de rails te liggen. Zo vielen er minder doden dan gedurende de Franse bouw periode aan het kanaal wat er zo'n 5600 waren.


( Kanaalvaart langs groene kleine eilandjes en kusten.)

Ook door het gebruik van verbeterde stoomgraafmachines welke tussen 1904 en 1914 172 miljoen m³ grond wisten te verzetten stierven er minder arbeiders. In 1914 kwam uiteindelijk het kanaal gereed en had het de Amerikaanse regering in totaal 375 miljoen dollar gekost. Dit is inclusief 10 miljoen dollar voor Panama en 40 miljoen voor de overname van het materiaal van het Franse bedrijf. Het kanaal werd uiteindelijk zelfs 23 miljoen dollar goedkoper dan was berekend in 1907.


( Een passagiersschip als tegenligger. Ook voor deze branche is de vaart door het kanaal een bron van inkomen.)


(Kleine regenwater rivieren vullen het verlies van water door het schutten aan.)

Het was op 15 augustus 1914 dat het eerste schip, het s.s. Ancon onder Amerikaanse vlag, het kanaal passeerde. Hiermee lag het project voor op schema, dat gepland lag op 1 juni 1916. 


De grootste klus was de doorbraak van wat nu de Celabra Cut wordt genoemd. Op de afbeelding is duidelijk te zien hoe diep men deze berg diende uit te graven met behulp van explosieven. Het is in feite de nauwste doorgang van het kanaal.


Ter herinnering aan al die hun leven hebben gelaten voor de bouw van het kanaal is tegen een van de bergwanden van de Celabra Cut een monument opgericht. De hoeveelheid afgegraven grond lag vier maal hoger dan Ferdinand de Lesseps had berekend zonder sluizen. In totaal werd er 250 miljoen m³ grond afgegraven, waarvan 28 miljoen door de Fransen en de rest door de Amerikaanse bedrijven.( Een nachtelijke vaart naar de Pedro Miquel en de laatste twee Miraflores sluizen.)

In 1935 werd in de rivier de Chagres de Madden Dam voltooid. Door deze dam ontstond het Alajuelameer, dat diende voor aanvullende watervoorziening van het kanaal.


( Het werd een onstuimige vaart over de Grote Oceaan naar Japan.)

Note: Na de WO II verliepen de verhoudingen tussen de V.S en Panama steeds stroever. Men ging ervan uit in Panama dat de kanaalzone Panamees grondgebied was en toebehoorde aan het Panamese volk. Zo ook de inkomsten van het kanaal voor de doorvaart geheven aan de schepen. Na veel gepraat en opstootjes werd op 31 december 1999, tijdens het bewind van de president Jimmy Carter, het kanaal door de V.S. aan Panama overgedragen waarbij Panama de neutraliteit van het kanaal moest garanderen.
Op 2010 passeerde een Chinese bulkcarrier als miljoenste schip het kanaal.
Heden is men reeds bezig met de bouw van een nieuw kanaal en sluizen voor grotere schepen.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten